fundashon Gideon

visie

ieder kind heeft recht op een veilig en liefdevol gezin

missie

fundashon Gideon wil kinderen in nood de kans bieden om kind te zijn door oplossingen aan te bieden die geïnspireerd zijn door de Bijbel.

Gij zult de Here uw God liefhebben en uw naaste als uzelf’  (Lucas 10:27)

… omzien naar wezen en weduwen in hun druk … ‘  (Jakobus 1: 27)

fundashon Gideon wil laten zien dat een leven met Jezus de moeite waard is, nieuwe perspectieven biedt en een fundament vormt voor het leven. Een fundament van hoop voor kinderen die leven met een minimum aan normen en waarden, een fundament van veiligheid voor de kinderen die (soms letterlijk) in de hoek zitten waar de klappen vallen, een fundament van orde en regelmaat voor kinderen die leven in chaos en wanorde.

fundashon Gideon doet dat op de volgende manieren:

  • door het gezinshuis kas Eliata,
  • via kinderclub Gideon – klup di mucha,
  • coaching van de gezinnen van betrokken kinderen.