ANBI

algemeen

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling met bepaalde belasting- voordelen in Nederland. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ANBI worden aangemerkt. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.

registratie

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren.
Sinds 2012 kan een organisatie zich een culturele ANBI laten noemen. Wie aan culturele ANBI’s geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften.

 

ANBI status Vrienden van Fundashon Gideon

Stichting Vrienden van Fundashon Gideon heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting in Nederland.

algemene gegevens

statutaire naam:             Stichting Vrienden van Fundashon Gideon
RSIN/Fiscaal nummer:  812566385
ANBI status:                    ja
link ANBI register:           Vrienden van Fundashon Gideon

contactgegevens

adres:               Multatulistraat 3, 3842 AK Harderwijk 
telefoon:         
mobiel:
e mailadres:     mecompanjen@hetnet.nl
website:           www.fundashongideon.org

doelstelling

. visie

ieder kind heeft recht op een veilig & liefdevol gezin

. missie

. vanuit een relatie met kinderen, kinderen leiden naar een relatie met Jezus,
. de kerk op Curaçao ondersteunen in hun verantwoording voor kwetsbare kinderen,
. het promoten van pleegzorg en gezinshuizen op Curaçao.

beleidsplan 

Klik hier voor het beleidsplan in hoofdlijnen

bestuur

. samenstelling

Voorzitter:                                    Bianca Companjen – Luiting
Secretaris / penningmeester:  Marcel Companjen       
Algemeen Bestuurslid:              Mieke de Regt – Gast

. beloningsbeleid

. onkostenvergoeding bestuur:     nee
. toelichting vergoeding bestuur:  bestuursleden zijn onbezoldigd
. beloningsbeleid vrijwilligers:        onkostenvergoeding