Gideon – klup di mucha

Een kind kan in een gezinshuis als kas Eliata komen wonen als er sprake is van een ernstige situatie waardoor ze niet meer thuis kunnen wonen. Maar er zijn ook kinderen die niet onder extreme omstandigheden leven, maar wel een steuntje in de rug nodig hebben. Kinderen die emotioneel verwaarloosd worden, kinderen die opgroeien in een onveilig milieu waar bijvoorbeeld illegale praktijken aan de orde van de dag zijn. fundashon Gideon heeft deze nood gezien en wil een aantal van deze kinderen een perspectief bieden.

Gekozen is voor de vorm van een club: Gideon – klup di mucha. Deze kinderclub is sinds februari 2004 actief.
Twee middagen per week wordt een vast groepje kinderen van school gehaald en gaan dan naar het huis van kas Eliata.  Daar genieten ze samen van een warme maaltijd, ze zingen samen, ze horen een Bijbel-verhaal, praten daarover, ze spelen, maken huiswerk, eten een broodje en gaan dan aan het eind van de middag weer naar huis.
We merken dat we door deze activiteit een positieve invloed hebben op de levens van de kinderen. We zien bijvoorbeeld dat ze hun sociale vaardigheden ontwikkelen en meer discipline krijgen. Kinderen die in het begin tijdens de maaltijd aan tafel moeilijk konden blijven zitten, hebben na verloop van tijd de rust voor een tafelgesprek. Ze leren om conflicten uit te praten en hun gevoelens te verwoorden. Ze ervaren dat de leiders van de club in hun geïnteresseerd zijn. Er ontstaat een vertrouwensband.

 
Naast de gezamenlijke clubmiddagen komen een aantal van de kinderen op andere middagen voor extra huiswerkbegeleiding.  In de loop van de jaren zijn er ook activiteiten geweest als
  • computerlessen via ‘Nos ta Konektá’,
  • zwemlessen, het doel is minimaal diploma A voor elk kind,
  • scouting bij de groep ‘Royal Rangers’.
Deze extra activiteiten sluiten aan op de belangstelling van de kinderen, maar zijn wel meer een middel dan een doel. Het doel blijft dat we zoveel mogelijk tijd met de kinderen willen doorbrengen, zodat we hun levens positief kunnen beïnvloeden.
Door deze club willen we de kinderen meegeven dat ze de moeite waard zijn en dat we om hen geven. Maar nog belangrijker is dat God hen kent en om hen geeft. Dat Hij hen al kende voordat ze geboren waren en dat ze door Hem gewenst zijn.