Sponsors

We vertellen niets nieuws als we zeggen dat de economische situatie van Curaçao, en daarmee de Overheids financiën, onder druk staat. Maar tegelijkertijd hebben we de indruk dat elk lid van de Regering en de Staten ervan overtuigd is dat we in kinderen en jongeren moeten investeren. En toch ….. elk jaar bij de begrotingsrondes wordt er onvoldoende geld gereserveerd om goede scholing te realiseren, krijgen instanties als Voogdijraad (Meldpunt Kindermishandeling) en GVI te maken met korting op korting. Zorgverleners als Yudaboyu en Skuchami kunnen, met het budget waar ze over kunnen beschikken, niet alle hulpvragen honoreren.

NGO’s hebben hier ook mee te maken. Gelukkig merken we dat het bedrijfsleven ook inziet dat de Overheid tekort schiet en biedt een helpende hand. Dus naast de hulp van Reda Sosial (= Overheid) helpen verschillende bedrijven, kerken en vrienden om fundashon Gideon in de gelegenheid te stellen haar doel te realiseren: 

 

ieder kind heeft recht op een veilig en liefdevol gezin

Suares & Co

open source solutions

Mount Zion Church

Curacao