kas Eliata

Een kind moet bij voorkeur opgroeien in het natuurlijke gezin, het gezin waarin het kind geboren is. Als dat om de één of andere reden niet mogelijk is, dan in een vervangend gezin. Het gezinshuis kas Eliata van fundashon Gideon is zo’n vervangend gezin.

Vanaf maart 2002 worden in kas Eliata kinderen opgenomen in het gezin van Chris en Frieda Habermehl en hun dochters Lisa (1992) en Hannah (1994). De kinderen die in dit gezin worden opgenomen kunnen door sociaal economische omstandigheden niet meer thuis wonen. Lisa en Hannah wonen inmiddels niet meer op Curaçao maar op (grote) afstand maken ze nog steeds deel uit van het gezin. Kinderen die in kas Eliata komen wonen worden onder andere geplaatst door de Voogdijraad. Een plaatsing via de Voogdijraad wordt uitgevoerd onder verantwoording van de GVI (gezinsvoogdijinstelling) via een OTS (ondertoezichtstelling).

Een OTS heeft als uitgangspunt dat het kind zo mogelijk weer naar huis gaat, naar het natuurlijke gezin. Het kind gaat tijdelijk in een pleeggezin, gezinshuis of internaat wonen en tegelijkertijd zal de gezinsvoogd samen met familie zoeken naar mogelijkheden tot hereniging.
Vinden er rond het natuurlijke gezin geen afdoende veranderingen plaats kan de uithuisplaatsing blijvend zijn. Eén keer per jaar moeten alle betrokkenen verantwoording afleggen aan de kinderrechter, die het hele proces volgt.

Het komt echter ook voor dat we via de Diaconie van een kerk of het ‘informele circuit’ met kinderen in contact komen. En die van daaruit deel uit gaan maken van ons gezin.