bestuur Curaçao

Shanouska

Martinez – Cannegieter

voorzitster

 

 

meer info
Chris J.
Habermehl

secretaris / penningmeester

meer info

Op 1 maart 2002 hebben wij de eerste twee kinderen in ons gezin opgenomen en vanaf dat moment waren we dus het gezinshuis ‘kas Eliata’. Een half jaartje later werd het ons duidelijk dat we het initiatief onder moesten brengen in een stichting.
Om die reden is op
1 oktober 2002 
fundashon Gideon opgericht, de juridische vorm van onze droom:
ieder kind
heeft recht op een
veilig en liefdevol
thuis.

Lees verder

 

Frieda
Habermehl – Sanduhan
meer info

Samen met Frieda Habermehl – Sanduhan heb ik in 2002 fundashon Gideon in het leven geroepen. fundashon Gideon is niets meer en niets minder dan de juridische vorm van onze droom:  ieder kind heeft recht op een veilig en liefdevol thuis.

Urlmar
Concepcion
meer info
Ilona
Berggraaf – Karsters
meer info