3 Oct, 2018

Pleegkind in je gezin, wat houdt dat in.

De NVP (De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen) lanceert deze week, in samenwerking met Kinderpostzegels, het project ‘Een pleegkind in je gezin, wat houdt dat in’. www.denvp.nl/wa…/een-pleegkind-in-je-gezin,-wat-houdt-dat-in

In dit project zijn er informatiefolders gemaakt voor de omgeving van pleeggezinnen. In deze folders staat een omschrijving van pleegzorg maar dan met nét iets andere woorden. En wat er dan gebeurt is dat je er ook nét iets anders naar gaat kijken. En dat is een goede zaak!

Wat is pleegzorg? Pleegzorg is de zorg voor kinderen en jongeren in een pleeggezin als zij door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Pleegkinderen vormen een kwetsbare groep bij wie de ontwikkeling onder druk staat. Ze hebben vaak op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijkertijd problemen, bijvoorbeeld in hun fysieke, cognitieve, sociale of emotionele ontwikkeling. Pleegzorg heeft als doel pleegkinderen een veilige gezinsomgeving te bieden om zo hun ontwikkeling te bevorderen. In een pleeggezin kunnen ze ‘zo thuis mogelijk’ opgroeien en zich gewoon kind voelen. Bij de opvoeding van een pleegkind zijn diverse hulpverleners betrokken:
1) een pleegzorg-begeleider vanuit de pleegzorg-organisatie (Pleegzorgcentrale Curaçao) ,
2) eventueel een gedragsdeskundige of specialist,
3) en een jeugdbeschermer die de eigen ouders ondersteunt bij opvoedkundige beslissingen of die zelfstandig beslissingen      neemt als de ouders dat niet kunnen of niet mogen (op Curaçao: GVI – Gezinsvoogdij Instelling).