Burgervoogdij 1

23 Aug, 2018

Burgervoogdij?!

Binnen pleegzorg in al haar diversiteit nemen gezinsvoogden een nadrukkelijke plaats in. Maar, helaas, in deze hoek van pleegzorg is overbelasting van voogden een veel voorkomend fenomeen, ook op Curaçao. Met grote regelmaat horen we geluiden over teveel dossiers voor te weinig voogden, daar zou verandering in moeten komen. Misschien kan het volgende initiatief daarin een rol spelen…..

Op de site van gezinspiratieplein.nl wordt de aftrap aangekondigd van de campagne burgervoogdij. Wat is dat eigenlijk ‘burgervoogdij’ en wat is de toegevoegde waarde voor een kind?

Er groeien kinderen op in gezinshuizen en leefgroepen van instellingen. In Nederland gaat het om 3000 kinderen, voor Curaçao zijn er geen cijfers bekend. Aan zo’n plaatsing gaat vooraf dat het ouderlijk gezag bij de ouders wordt weggenomen en aan de jeugdbescherming wordt toegekend, op Curaçao is dat de Voogdijraad. Het gezag wordt dan uitgeoefend door een professionele voogd. Deze voogd is niet in dienst van het gezinshuis of de instelling maar in dienst van de jeugdbescherming. Kinderen die hiermee te maken krijgen zien hun voogd niet zo vaak, eigenlijk alleen maar als er iets officieels geregeld moet worden. Voogden wisselen bovendien nogal eens; ze krijgen een andere baan, raken overbelast of gaan met pensioen. Deze kinderen kunnen daardoor het gevoel krijgen dat ze ‘van niemand’ zijn.

Er is een alternatief: de burgervoogd. Een burgervoogd is een ‘gewoon mens’ die persoonlijk betrokken is. In wettelijke termen spreekt men van een ‘voogd-natuurlijk persoon’. Een burgervoogd is een persoon die de belangen behartigt van een kind die in een gezinshuis of in een leefgroep van een instelling woont.

Meer weten? Ga naar www.burgervoogd.nl of neem contact op met: famia.di.kriansa@gmail.com